post

UMT obsazení hrací plochy

Hřiště s povrchem UMT III. generace je dokončené, ale stále nás ve sportování omezují pravidla, která v souvislosti s nemocí Covid 19 musíme dodržovat.

Výkladové stanovisko ČUS – v případě amatérského sportu došlo k výraznému zpřísnění, které de facto znamená úplné zastavení organizovaného sportu, jelikož nově je v Usnesení 216, že sportovat lze výhradně za společné přítomnosti pouze členů domácnosti a pouze na území obce ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Jelikož je tato textace uvedena přímo v odstavci týkajícím se sportu, tak má dle mého názoru bohužel přednost před obecným pravidlem o maximálním počtu 2 společně pobývajících osob na veřejně přístupných místech, které platilo pro sportovní činnost dle předchozích pravidel. Vyjma členů jedné domácnosti lze tedy sportovat pouze individuálně.

Podrobnosti najdete zde: Rozvrh UMT