post

Valná hromada spolku

V pondělí 7.3.2022 se od 17:00 uskuteční s klubovně SK Hořovice zasedání nejvyššího orgánu našeho spolku, kterým je VALNÁ HROMADA. Tímto zveme členskou základnu, příznivce a hosty na setkání v jehož průběhu zhodnotíme uplynulou sezónu podle příslušných kategorií, seznámíme přítomné s hospodařením v průběhu roku 2021 a také plány vč. rozpočtu na rok 2022.